Žerjavčki Trzin

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin

Predstavitev

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin je bilo ustanovljeno 27. novembra 1998.

Društvo upokojencev Trzin si je nadelo ime ŽERJAVČKI po lepi cvetici, ki uspeva južno od Trzina, na močvirnem polju, zato se imenuje tudi MOČVIRSKI TULIPAN. Ta cvetica je zaščitena, ker je njena rast že zelo ogrožena. DU Žerjavčki Trzin smo v soja pravila zapisali, da je naš namen in naloge društva:

  • vzpodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih in kulturno- umetniških lepot in  znamenitosti, k športno rekreativni ter kulturni dejavnosti
  • spodbuja s svojo dejavnostjo svoje člane k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi  ter medsebojnem spoštovanju
  • opravlja še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in    aktivno uporabo prostega  časa

Sedež društva je Mengeška cesta 9 Trzin.

v letu 2015 je 257 članov.

Društvo deluje v javnem interesu.

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin vodi 9 – članski upravni odbor,
predsednik društva je Zoran Rink, GSM 041 370251,
podpredsednica društva Dunja Špendal,
tajnica društva Olga Stopar.

Posamezna področja – sekcije vodijo mentorji:

  • kolesarjenje; Jože Šilar
  • pohodništvo; Milica Erčulj
  • strelstvo; Franc Mušič
  • balinanje; Franc Mušič in Ljubo Arsov
  • pevski zbor; Štefka Prelc
  • recitacije in kulturne prireditve; Helena Ogorelec
  • izdelava različnih izdelkov z ročnimi spretnostmi; Marjeta Rink

Kolesarji kolesarijo vsak četrtek od 9.00 ure ob lepem vremenu in več kot 15 stopinj C.

Pohodniki se zberejo vsak torek pri Mercatorju ob 8.00 uri in hodijo po nižinah in sredogorje.

Streljanje z zračno puško je na strelišču Strelskega društva Trzin v OŠ Trzin ob četrtkih od 16.30 ure.

Balinanje je vsak dan razen nedelje, ob lepem vremenu od 9.00 ure do 12.00 ure na balinišču v športnem parku Trzin.

Pevski zbor ima vaje vsak torek od 18.00 ure v dvorani Marjance Ručigaj.

Recitatorji se zbirajo priložnostno za priprave na posamezne recitele in prireditve.

Ročne spretnosti – izdelujejo članice različne izdelke iz različnih materialov, ob četrtkih od 10.00 ure dalje.

Kdor se želi preizkusiti v katerikoli dejavnosti naj pokliče 041 370 251 ali pride na sam kraj zbiranja članov za posamezno dejavnost.

Advertisements