Žerjavčki Trzin

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin

Delovanje

Društvo dosega svoj namen, da;

 • seznanja svoje člane in druge upokojence o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju, njihovih pravicah in obveznostih ter o predvidenih spremembah zaradi dogovarjanja skupnih stališč
 • sodeluje z občinskimi organi pri dodeljevanju prostih upokojenskih stanovanj Stanovanjskega sklada ZPIZ
 • sodeluje z občinskimi organi in drugimi lokalnimi organi pri reševanju problematike upokojencev
 • sodeluje z invalidskimi organizacijami Gerentološkim društvom, RK, KARITASOM ter drugimi humanitarnimi organizacijami in drugimi organizacijami, ki skrbijo za upokojence in druge starejše občane
 • sodeluje s Centrom za socialno delo pri skrbi in pomoči svojim članom ter drugim občanom in pri prostovoljnem socialnem delu
 • sodeluje z domom upokojencev ali starejših občanov pri izvajanju skrbi za upokojence in druge starejše občane
 • skrbi za zagotavljanje potrebnih sredstev za delovanje društva (članarina, samostojni prispevki, sponzorji in simpatizerji, razstave in prodaje lastnih izdelkov članom društva, z darili in volili, iz javnih sredstev in drugih virov)
 • organizira predavanja, okrogle mize, seminarje in druge izobraževalne oblike za potrebe društva
 • organizira nastope pevskih zborov, dramske prireditve, slikarske kolonije in slikarske razstave ter druge kulturno-umetniške prireditve za člane društva
 • organizira razstave domačih dobrot, gozdnih sadežev in drugih izdelkov svojih članov
 • izvaja skupno dogovorjene programe z drugimi društvi upokojencev in drugimi društvi v občini, regiji in v okviru Zvezo društev upokojencev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZDUS)
 • organizira in izvaja športna in športno-rekreativna tekmovanja, izlete in druge športno rekreativne prireditve za člane društva
 • si prizadeva, da se člani društva vključujejo v sklad VS v okviru društva
 • obvešča javnost o svojem delu preko svojih glasil, Vzajemnosti in drugih oblik informiranja.
Advertisements